راز مهر در نماز
ساعت ۱٢:۱٧ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٠ شهریور ،۱۳۸٥  
●به اشتراک گذاشتن اين مطلب در شبکه ها ی اجتماعیshare in your twitter account،share in your facebook wall،share in balatarinn،share in delicious،share in Yahoo Buzz،share in Digg it،share with Google Buzz،share in Cloob،share in viwio !!!
امام خميني توي كتاب سر الصلوه به پسرشون اين راز ها رو اينگونه بازگو مي كنند:
خاك به عنوان يكي از مظاهر پاكي و پاك كنندگي و مخصوصا در وقت وضو نام برده شده و با اولويت در دسترس نبودن آب قابل وضو و تيمم و آمادگي قبل از نماز محسوب ميشود و اما راز
تفكر در راز خلقت
كدام؟
ما از خاك آفريده شده ايم.
ببينيد چه بوده ايد و به چه شكل در آمده اي.
به قدرت خداي يگانه پي ببريد.
خدايي كه تو را از خاك بياوريد
به درون خود به خلقت خود به پيچيدگي و اتفاقي نبودن اين آفرينش دقت كنيد ...
آن كو كشيدت اينچنين
آنسو كشاند كهكشان
.
انتهاي خلقت اينجا نيست
اگر از خاك به اينجا رسيدي.
خدا رسوندتت
با تقوا و نماز و عمل به علم. مي توني به همين اندازه پرواز كني و به خدا برسي و در كنار خدا و همراه و نزديك و حضور خدا و رضايت او مي تواني به آرامش و تكامل نهايي برسي و سرمنزل مقصود را طي كني.