الذین یومنون بالغیب
ساعت ٥:٠۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٥ مهر ،۱۳۸٦  
●به اشتراک گذاشتن اين مطلب در شبکه ها ی اجتماعیshare in your twitter account،share in your facebook wall،share in balatarinn،share in delicious،share in Yahoo Buzz،share in Digg it،share with Google Buzz،share in Cloob،share in viwio !!!

خلاصه ي تفسير سوره ي بقره آيات ابتدايي از 1-5 در بيست جلسه ي اول تفسير اين سوره توسط استاد آيت الله جوادي آملي دامت بركاته مي شنويم:

كساني كه به دين خدا ايمان مي آورند از طريق پيامبران و ايمان ابتدايي ابتدائاً ايمان به پيامبري خود اون پيامبر است كه قدم هاي بعدي در تكامل ايمانشان را بر مي دارند. انسان ابتدا عقل خود را در ميابد و سپس در تنهايي هاي خود براي اين عالم خالقي را ميابد و بعد به دنبال حجت مي گردد و سخن هر كسي را كه خود را فرستاده ي خدا بداند گوش فرا مي دهد و سپس در بين پيامبران (چه فرستدگان و رسل واقعي و چه دروغين ها به براهين آنها گوش مي دهد و براحتي از پس سنجش اينكه كدام جهان بيني به فطرتش مي خورد در ميابد كه پيامبران الهي حرفي وحدت زا مي زنند و از آنجا به بعد در تمامي فروع راه را ميابد.
ايمان به غيب را از ايمان به خدا در ميابد. زيرا هيچ پيامبري نيست كه فرمان اينكه تو پيامبري را از خدا به صورت وحي نگرفته باشد. پس از ايمان به خدا ايمان به وحي و ايمان به پيامبر را دارا مي شود. سپس ما مسلمانان ايمان به قرآن و اينكه اين قرآن بدون هيچ قصوري از جانب خدا بوسيله ي فرشته ي وحي بر قلب پيامبر فرود آمده مي رسد.ايمان به روز حساب و معاد و قيامت را نيز از اينكه هم سخن پيامبر است و هم اينكه ايمان هاي قبلي همگي، و عقل و حساب و كتاب ناقص دنيا او را به ياد حساب و كتاب دقيقي مي اندازد كه اگر نباشد خارج از عدل است. 
در انتهاي سوره ي بقره آيه 285 كه قرائت آن بعد از نماز نافله ي عشاء تا صبح ثواب عبادت را نصيبمان مي كند نيز مي خوانيم كه : آمن الرسول بما انزل اليه ... كه در آيه 2 به صورت في الجمله و خلاصه و در اين آيه به تفصيل و بالجمله آمده و جزئيات ايمان را براي مسلمانان تشريح كرده.