چرا با نماز حال نمی کنيم

چرا بعضی ها نمازشون ترک میشه؟ چرا با نمازی که دارای ابعاد مختلف و تاثیرات فراوونه٬ آشنا میشوند و تارک می شوند؟ اولین عامل موثر در ترک نماز به گفته بزرگان از قول احادیث گوناگون شاید نادانسته گناه کردن باشد. عامل نادانسته گناه کردن شاید نا آشنایی با مفاهیم و نچشیدن معنای واقعی آنهاست که مجددا عامل باز دارنده آن گناه است. پس چه کنیم؟ ذات انسان و فطرت او اگر به گناهانی که نمی داند آلوده شود٬شاید بتواند روزی با درک چرایی و ترک آن گناهان به جایی برسد که کس دیگر همسانش نرسید و کم داد اگر نگیرد افزون.
برگردیم سر اصل مطلب، سوال بزرگ من اینجاست که چرا نمازی که در احادیث دینی ما به عنوان

علت لذت نبردن از نماز

 

/ 4 نظر / 16 بازدید
ياسمن

سلام خيلی قشنگ بود. موفق باشی به منم سر بزن بابای

سید صابر طباطبایی یزدی

آيا وقتی سر نماز دارم به يه موضوعی با اراده فکر می کنم غير از نماز؟ خطايی داره ازم سر ميزنه؟ ميشه از خودم بپرسم که دارم چه چيزی رو ميپرستم؟ خدا رو؟ اگه خدا رو نمی پرستم پس غير خدا رو می پرستم؟ اگه غير خدا رو می پرستم پس با اونی که لم داده جلو تلويزيون يا ماهواره داره نفسش رو میپرسته چه فرقی دارم. پس بفهمم مقابل کی وايسادم. پس نيت هام رو چند دقيقه خدايی کنم. فکر کنم و تصور کنم که يه روزی بايد جواب اين لحظات رو بدم