نماز از حفظ

دیدین بعضی ها اول نمازشون برای شروع نماز چقدر، تمرکز به خرج میدن برای ادامه اش نمی دن.

من خودم همین مشکل رو دارم. اول تکبیرة الاحرام خیلی حواس ام رو جمع می کنم ولی بعدش هزار تا فکر میاد ، و همه کارا رو بهم میزنه

غافل میشی میبینی سلام نماز رو دادی

اولش افراط بعدش تفریط.... باید درست بشه....

واسه همین هم اراده ی ترک گناه نداریم... اگر توجه کنیم و توبه کنیم و دقت کنیم، این در رو بکوفتیم ، حتما بازم میشه دیگه ... نه؟

/ 0 نظر / 176 بازدید