نماز جماعت پشت سر امام زمان

فکر می کنی اگر همه نماز جماعت هامون که می خونیم، حس کنیم واقعا پشت سر امام زمان مون می خونیم چقدر حالمون فرق می کنه یا چه اندازه زود تر به رکوع میریم و تسبیحات لفظی می گیم؟

/ 0 نظر / 87 بازدید