سرود هستی

از اول اذان تا دقایقی بعد از نماز بنشین و گوش کن تا ببینی چه لذاتی بوده و من وتو از آن بی خبر بودیم و غافل. گویند تا طلوع آفتاب بیدار بنشین و حکایت را بخوان. اگر زود تر از اذان بیدار شدی ما را هم دعا کن. برای ما و همه ی گناهکاران طلب عذر خواهی و توبه از خدای مهربان کن و توفیق عبادت را هم برای همه ی زمینیان بخواه.

/ 0 نظر / 112 بازدید