خدايا من رو درياب

بيا و چند دقيقه وقت بذار

لطفا بیا اینجا نوشته های من رو یک نگاه بنداز

/ 3 نظر / 18 بازدید
محمد صادق کدو غنی

من بعد از گوش دادن به سخنان اقای قرائتی خواستم جواب 5 سوال را بدهم ولیکن هر چه در سایت اعلان شده گشتم تا جواب سوالات را اترسال کنم موفق نشدم

محمد صادق کدو غنی

محمد صادق کدو غنی

[خنده][سبز][گل][شوخی][تایید]